Suomen Kätilöliitto ry

on perustettu 1919. Se on Suomen vanhimpia alan ammatillis-aatteellisia järjestöjä ja sillä on pitkät perinteet kätilöitä yhdistävänä tahona. Kätilöliitto kokoaa yhteen kätilöitä ja kätilöiksi opiskelevia. Valtaosa Suomen kätilöistä kuuluu Kätilöliittoon. Jäseniä on yli 4300. Jäseneksi voi liittyä kätilötutkinnon suorittanut tai sitä suorittava henkilö.


Koulutustyöryhmään etsitään uutta jäsentä

Koulutustyöryhmä on yhdessä Liiton toimistosihteerin kanssa vastuussa Liiton ammatillisen täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Työryhmä kokoontuu vuosittain neljästä viiteen kertaa Helsingissä. Työryhmän jäsenille maksetaan matkakorvaukset, päivärahat, kokouspalkkiot sekä pieni vuosittainen palkkio. Työryhmän jäsenillä on mahdollisuus osallistua järjestämiinsä koulutuksiin vuosittain. Liiton hallitus tarkastelee työryhmän kokoonpanoa vuosittain. Vapaamuotoiset, lyhyet ja ytimekkäät hakemukset viimeistään 11.2.2017 osoitteeseen toimisto@suomenkatiloliitto.fi. Työryhmään valitulle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja hän aloittaa työskentelyn työryhmässä Kätilöpäivillä 4.-5.5.2017 Tampereella.

Lisätietoja: Koulutustyöryhmän puheenjohtaja Eliisa Karttunen

eliisa.karttunen(at)gmail.com tai +358 44 046 0463