Suomen Kätilöliitto ry
on perustettu 1919. Se on Suomen vanhimpia alan ammatillis-aatteellisia järjestöjä ja sillä on pitkät perinteet kätilöitä yhdistävänä tahona. Kätilöliitto kokoaa yhteen kätilöitä ja kätilöiksi opiskelevia. Valtaosa Suomen kätilöistä kuuluu Kätilöliittoon. Jäseniä on 4000. Jäseneksi voi liittyä kätilötutkinnon suorittanut tai sitä suorittava henkilö.
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 14. marraskuuta 2015 kello 10.00,
os. Järjestötalo 1, Asemamiehenkatu 4, P1 krs, Itä-Pasila, Helsinki. Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu kello 9.00 alkaen.
 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:ssä mainitut asiat sekä päätetään apuraha- ja stipendirahaston lopettamisesta ja vahvistetaan sääntömuutokset.
 Hallitus

Finlands Barnmorskeförbunds årsmöte hålls lördagen den 14 november 2015 kl. 10.00 i Järjestötalo 1, Stationskarlsgatan 4, P1, Östra-Böle, Helsingfors. Anmälan, granskning av fullmakter samt kaffeservering fr.o.m. kl. 9.00.
 
På årsmötet behandlas i § 14 av Förbundets stadgar nämnda ärenden samt besluts om avslutande av bidrags- och stipendiefonden och fastställs stadgeförändringar.
Styrelsen