Uutiset

Valtakunnallisen kätilötyön kehittämiskilpailun voittaja

19.10.2016

Valtakunnallisen kätilötyön kehittämiskilpailun tavoitteena on nostaa esille työpaikoilla tehtävä kehittämistyö.

Kilpailu on suunnattu lähityöyhteisötasolle ja voittanut työyhteisö saa palkinnoksi koko osaston henkilökunnan työhyvinvointiin käytettäväksi 500 € ja diplomin.

Tänä vuonna Suomen Kätilöliiton hallitus valitsi voittajaksi Oulun läänin kätilöyhdistyksen esittämän Oulun yliopistollisen sairaalan Vieripoliklinikan sekä kotisinivalohoidon.

Hanke-esittely Kätilöliitolle kuului seuraavasti:

"Oulun Yliopistollisen sairaalan vierihoito-osastolla on syksystä 2014 toiminut vieripoliklinikka. Keväällä 2015 poliklinikalla on otettu käyttöön myös kotisinivalolaitteet. Vierihoito-osastolla työskentelee kaikkiaan 44 henkilöä, joista poliklinikkatyötä tekee 14 kätilöä. Poliklinikka on auki joka päivä klo 07:30 – 15:30.

Avohoitotoimintaa alettiin kehittää, koska vanhemmilla oli tahto kotiutua sairaalasta aikaisempaa varhemmassa vaiheessa. Myös sairaalan puolesta oli tahto kotiuttaa perheitä varhennetusti, mutta turvallisesti, avohoidon piiriin. Vieripoliklinikka on toiminut hyvänä välietappina sairaalan ja perusterveydenhuollon välillä.

Vieripoliklinikan kautta voivat kotiutua perheet, joiden vastasyntyneellä on ikää vähintään 24h, polikliinisen synnytyksen jälkeen 6h.  Käynti-indikaatioita ovat esimerkiksi vastasyntyneiden bilirubiini-, aineenvaihduntaseula- ja painokontrollit, äitien laboratoriokontrollit tai imetysohjaus.

Myös kotona suunnitellusti syntyneet vauvat käyvät vieripoliklinikalla.

Kotisinivalohoito oli luonnollinen jatkumo vieripoliklinikan toimintaa. Perheet, joiden vastasyntyneellä on tarve sinivalohoitoon, voivat lähteä osastolta kotiin sinivalohoitoa toteuttamaan ja palata vieripoliklinikan seurantakäynneille valohoidon jälkeen. Jos kohonnut bilirubiiniarvo todetaan vasta vieripoliklinikkakäynnillä, perheelle tarjotaan mahdollisuutta saada sinivalolaite kotiin. Perhe toteuttaa sinivalohoitoa vuorokauden kotona ja palauttaa laitteen tullessaan bilirubiinikontrolliin.

Perheet ovat ottaneet vierihoitopoliklinikan toiminnan hyvin vastaan. Useat ilmaisevat tahtonsa nopeaan kotiutumiseen usein jo synnytyssalissa. Vieripoliklinikalla monet asiakkaat ovat antaneet suullista palautetta, että he ovat kotona saaneet paremmin levättyä synnytyksen jälkeen kuin sairaalassa. Kun on oltu kotona vuorokausi-pari, niin perheet osaavat kysellä asioista paremmin kuin sairaalahoidossa. Myös imetyksen perheet kokevat käynnistyneen luontevasti oman kodin rauhassa.

Hoitoaika on laskenut keskimäärin 3.2 vuorokaudesta 2.7:ään ja vieripoliklinikkakäyntien määrä kasvaa koko ajan. Kotisinivalohoidossa on keskimäärin hoidettu 13 vauvaa kuukaudessa. Suurin osa perheistä on ollut tyytyväisiä kotisinivaloon. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet asiakastyytyväisyyskyselyn kotisinivalohoidosta, ja alustavat tulokset näyttävät hyviltä.

Aiemmin vauvat, joiden sinivalohoidon tarve ilmeni vasta kotiutumisen jälkeen, menivät sinivalohoitoon lastenosastoille. Kotisinivalohoito tukee vierihoitopoliklinikalla toimivien hoitajien kokemusten mukaan imetystä ja varhaista vuorovaikutusta. Kotona koko perhe osallistuu sinivalohoitoon.

Kätilötyö kehittyy ja muuttuu kaiken aikaa. Vierihoitopoliklinikkatoiminnan alkuvaiheessa kätilöt pohtivat paljon, voiko perheitä päästää kotiin varhennetusti, onko se turvallista, ja kuinka hyödyntää lyhentynyt perheiden ohjausaika mahdollisimman hyvin. Vierihoitopoliklinikan käynnistymisen myötä ohjaustavat ja tottumukset ovat muuttuneet. Samaan aikaan ihokontakti on vakiintunut vierihoito-osastolla hienosti, varmasti osaksi sen myötä, että hoitoajat ovat lyhentyneet ja jatkuvassa ihokontaktissa äidit ja vastasyntyneet voivat hyvin harjoitella imetystä sekä molemmat vanhemmat voivat ihokontaktissa oppia tuntemaan vastasyntynyttä.

Kotisinivalohoidon ja vähentyneiden synnytysten määrän myötä vierihoito-osaston kuormitus on laskenut. Kätilöresursseja vapautuu osastolla olevien perheiden hoitoon ja ohjaukseen sekä avohoitotoimintaan.

Yhteyshenkilö, vierihoito-osasto 13: osastonhoitaja Raija Keränen."

Suomen Kätilöliitto onnittelee lämpimästi voittajaa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2017Vuoden 2017 jäsenmaksuarvonta on tehty!
24.01.2017Kätilöliiton kannanotto raskaudenkeskeytysten rajoittavaan toimintaan
13.01.2017Jäsenmaksukirjeet tulevat!
10.01.2017Ilmaista imetyskoulutusta Jyväskylässä
12.12.2016Kätilöliitto osallistuu 100 TASA-ARVOTEKOA -hankkeeseen
12.10.2016Ongelmia jäsenkortissa?
05.10.2016Sähköinen JÄSENKORTTI on julkaistu!
27.09.2016Johtamisosaaminen näkyväksi
06.05.2016Koulutettu kätilö kanssasi 200 vuotta -juhlajulkaisu
15.02.2016Päivänsäde - Kätilökoulutuksen 200-vuotisjuhlakoru

Siirry arkistoon »