Apurahat & stipendit

Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry myöntää jäsenilleen apurahoja ja stipendejä.

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry beviljar bidrag och stipendier till sina medlemmar.

Apuraha- ja stipendisäännöt on uusitut ja hyväksytty Suomen Kätilöliiton vuosikokouksessa 12.11.2016.
Bidrags- och stipendiereglerna är förnyade och godkända på Finlands
Barnmorskeförbunds årsmöte 12.11.2016

Säännöt (PDF).


Apurahojen- ja stipendien hakeminen (linkki).