Apurahat & stipendit

Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry myöntää jäsenilleen apurahoja ja stipendejä.

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry beviljar bidrag och stipendier till sina medlemmar.

Apuraha- ja stipendisäännöt on uusitut ja hyväksytty Suomen Kätilöliiton vuosikokouksessa 12.11.2016.
Bidrags- och stipendiereglerna är förnyade och godkända på Finlands
Barnmorskeförbunds årsmöte 12.11.2016

Apuraha- ja stipendisäännöt (PDF).

Bidrags- och stipendieregler (pdf)

Apurahojen- ja stipendien hakeminen / Ansökan om bidrag och stipendier (linkki).

Apurahalomake/Ansökan om bidrag

Stipendinhakulomake/ Ansökan om stipendium

Hakemus toimitetaan vain sähköisenä ohjeiden mukaisesti. / Ansökan inlämnas endast elektroniskt enligt instruktioner.