Hoitosuositukset ja toimintaohjelmat

Synnyttäjän hoito ponnistusvaiheessa

Hoitotyön suositus välilihan repeämien ehkäisemiseksi:

HOITOSUOSITUS, pitkä versio (PDF)

- tiivistelmä 2, lyhyt (PDF)
Kätilöliiton hoitosuosituksen liittyvän kirjallisuuskatsauksen liitteet:

Kätilöliiton neuvolatyöryhmän muistio: linkki (PDF).

Hoitotyön suositus lasten kaltoinkohtelun tunnistamisesta: linkki.

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma 2009-2012 julkaistu. Linkki (PDF).

Väliarviointiraportti seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen 2007-2011 toimintaohjelmasta julkaistu: linkki.

Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020: Linkki.

Kätilötyöhön liittyvää hoitosuositus "Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus" on julkaistu 22.09.2010: linkki.