Jäsenyys

LIITY JÄSENEKSI TÄSTÄ
Samasta linkistä suomen- ja ruotsinkielinen hakemus


Liittyessäsi Kätilöliittoon, valitset paikallisyhdistyksen, johon haluat kuulua. Kätilöyhdistyksen kautta olet Kätilöliiton jäsen. Kätilöyhdistyksiä on maassamme 16 ja niiden toiminta on erittäin vireää. Paikallisyhdistykset järjestävät kaikenlaista toimintaa koulutuksista illanviettoihin.
Kuulumalla Suomen Kätilöliittoon saat seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän Kätilölehden kotiisi. Kätilölehti on alan ainoa julkaisu Suomessa ja se käsittelee viimeisimmät uutiset ja virtaukset koko kätilötyön alueelta.

Maksamalla jäsenmaksun saat Kätilölehden lisäksi mahdollisuuden osallistua Liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin jäsenhinnalla sekä hakea apurahaa tai stipendiä (jäsenyyden jatkuttua kaksi vuotta).

Kuulut Kätilöliiton kautta Pohjoismaiseen Kätilöliittoon (NJF), Euroopan Kätilöliitoon (EMA) sekä Kansainväliseen Kätilöliitoon (ICM).

Kätilötutkinnon suorittaneena ja Kätilöliiton jäsenenä sinulla on oikeus kantaa Suomen Kätilöliiton sinistä jäsenmerkkiä ja Pohjoismaista Elämänpuu-kätilömerkkiä.

Suomen Kätilöliiton toimisto palvelee jäseniään arkisin sähköpostitse osoitteessa toimisto@suomenkatiloliitto.fi tai puhelimitse 040 701 8225.


Tarkemmat tiedot vuoden 2020 jäseneduista ovat tulossa Kätilöliiton nettisivuille pian.

Jäsenmaksut

Suomen Kätilöliiton jäsenmaksu 2020

52 € Varsinainen jäsenmaksu

26 € Alennettu jäsenmaksu: Äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevat; työttömät; eläkeläisjäsenet. Kokopäivätoimiset jatko-opiskelijat (mahdollinen työssäkäynti < 50 %; yliopisto- tai ylemmät ammattikorkeakouluopinnot)

Jäsenmaksusta vapautettuja ovat Liiton ja yhdistysten kunniajäsenet, peruskoulutuksessa olevat kätilöopiskelijat, lähetys- ja kehitysyhteistyössä sekä varusmiespalveluksessa olevat jäsenet.

Maksu muodostuu eräpäivän (31.1.) jäsenlajitilanteesi mukaisesti. Mikäli jäsenmaksuperusteesi on muuttunut eikä sitä ole huomioitu tässä laskussa, ota yhteyttä Kätilöliiton toimistoon sähköpostilla toimisto@suomenkatiloliitto.fi tai puh. 040 7018225. Muutosilmoitukset ensisijaisesti sähköpostitse. Älä muuta itse laskun summaa!

Maksamalla jäsenmaksun viimeistään eräpäivänä saat Kätilölehden keskeytyksettä ja olet jäsenenä mukana vaikuttamassa Liiton päämäärien hyväksi. Vuoden 2019 jäsenmaksunsa 31.1.2019 mennessä maksaneiden kesken arvotaan kolme (3) vapaata osallistumista vuoden 2019 Kätilöpäiville. Arvonta suoritetaan Liiton toimistossa helmikuussa.

Medlemsavgift 2020

52€ Ordinarie medlemmar

26€ Nedsatt medlemsavgift: moderskaps- och vårdlediga, arbetslösa, pensionärer. Heltidsstuderande i fortsatta studier (möjligen förvärvsarbetande < 50 %; universitet eller högre yrkeskolestudier)

Befriade från medlemsavgift är Barnmorskeförbundets och föreningarnas hedersmedlemmar, barnmorskestuderande i grundutbildning, medlemmar som är i missions- och biståndsarbete samt medlemmar som gör militärtjänstgöring.

Avgiften betalas enligt medlemsstatus på förfallodagen (31.1.). Ifall grunden för din medlemsavgift har förändrats men inte har beaktats i bifogade räkning, var vänlig och kontakta Barnmorskeförbundets kansli per e-post

toimisto@suomenkatiloliitto.fi eller tfn +358 40 7018225. Ändra inte själv summan på räkningen!

Genom att betala medlemsavgift får du, förutom tidningen Tidskrift för Barnmorskor, möjlighet att till medlemspris delta i skolningar arrangerade av Barnmorskeförbundet samt även möjlighet att ansöka om bidrag och stipendier. Genom Barnmorskeförbundet är du med i Nordiska Jordemorförbundet (NJF), Internationella Barnmorskeförbundet (ICM) och det Europeiska Barnmorskeförbundet (EMA).

Genom att betala din medlemsavgift senast på förfallodagen får du tidningen Tidskrift för Barnmorskor utan avbrott. Som medlem är du med och påverkar till förmån för Barnmorskeförbundets mål. Bland dem som före den 31 januari 2019 betalat sin medlemsavgift för år 2019 utlottas tre (3) avgiftsfria deltaganden till Barnmorskedagarna 2019. Lottdragningen sker i februari på Barnmorskeförbundets kansli.