Johtamisosaaminen näkyväksi

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet yhdessä johtamisen erityispätevyysjärjestelmän. Johtamisen erityispätevyyden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista. Erityispätevyyden tunnustuksen saanut henkilö voi hyödyntää sitä oman urakehityksensä suunnitteluun, työtehtävien vaativuuden läpinäkyvyyden osoittamiseen ja positiivisen palkkakehityksen perusteeksi.

Johtamisen erityispätevyyden hakeminen on kaksivaiheinen prosessi. Lue lisää:

Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä

Vuoden 2019 hakuaika on päättynyt.

Kiitos kiinnostuneille ja erityispätevyyttä hakeneille.

Lisäohjeita hakuprosessiin saat tästä. Lisäksi voi kysyä
johtamisen erityispätevyysjärjestelmästä lähettämällä viestiä osoitteeseen jerp@tehy.fi


Huomioitahan, että johtamisen erityispätevyyden hakeminen on
maksullista (hinnat lisäohjeissa)