Johtamisosaaminen näkyväksi

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet yhdessä johtamisen erityispätevyysjärjestelmän. Johtamisen erityispätevyyden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista. Erityispätevyyden tunnustuksen saanut henkilö voi hyödyntää sitä oman urakehityksensä suunnitteluun, työtehtävien vaativuuden läpinäkyvyyden osoittamiseen ja positiivisen palkkakehityksen perusteeksi.

Johtamisen erityispätevyyttä haet ammatillisella portfoliolla. Voit laatia portfoliosi käyttämällä yleisesti
saatavilla olevia portfolio-malleja ja sähköisiä portfolio-palveluja.

Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä.

Hakuaika on 2016 on päättynyt. Vuoden 2017 hakuaika julkistetaan myöhemmin.

Toimita hakemuksesi liitteineen osoitteeseen jerp@tehy.fi . Hakemuksia ei palauteta.
Lisäohjeita hakuprosessiin saat tästä. Lisäksi voi kysyä
johtamisen erityispätevyysjärjestelmästä lähettämällä viestiä osoitteeseen jerp@tehy.fi
Huomioitahan, että johtamisen erityispätevyyden hakeminen on
maksullista (hinnat lisäohjeissa)