Kätilölehti - Tidskrift för Barnmorskor

Kätilölehti on alalla työskenteleville ja alan opiskelijoille tarkoitettu ammattilehti ja täydennyskoulutusväline. Lehti lähetetään jäsenetuna jokaiselle Kätilöliiton jäsenelle. Lisäksi lehteä lähetetään tilattuna ja ilmaiskappaleina useihin kirjastoihin, oppilaitoksiin, sairaaloihin ja muille yhteistyökumppaneille. Kätilölehti ilmestyy 32-36-sivuisena, A4-kokoisena (vuodesta 2020 alkaen 210 x 280 mm formaatissa) julkaisuna seitsemän kertaa vuodessa. Painos on noin 4000 kpl.

6/19
Kätilölehden 100-vuotisjuhlanumero

Sisällys
Alkusanat

Aineistot

Kätilölehteen tarjottavat artikkelit, kuvat ja ilmoitukset
lähetetään päätoimittaja Outi Helasterälle osoitteeseen paatoimittaja(at)suomenkatiloliitto.fi.

Svenskspråkig redaktör: Anna Sundqvist
anna.sundqvist ( at ) suomenkatiloliitto.fi

MEDIATIEDOT/MEDIEKORT 2019

Anvisningar för skribenten

Ilmoitusmyynti

Vuonna 2020 Kätilölehti juhlii jo 125. vuosikertaansa. Ilmoittamalla Kätilöliiton julkaisemassa Kätilölehdessä tavoitat tuhansia kätilöitä ympäri Suomen sekä ison joukon muita aihepiiristä kiinnostuneita lukijoita neuvoloissa, oppilaitoksissa, kirjastoissa ja sairaaloissa.

Kätilölehti on mainio paikka kertoa niin kätilöitä kuin heidän asiakkaitaan
kiinnostavista tuotteista ja palveluista: ammattikirjallisuudesta
työvälineisiin sekä erilaisista kulutustavaroista aina vapaa-ajan
harrastuksiin.

Kätilölehden Ilmoitusvaraukset tällä lomakkeella.

Kätilölehden historiaa

Professori Gustaf Heinricius oivalsi jo 1800-luvulla, että ajan tasalla pysymiseksi on huolehdittava kätilöiden jatkokoulutuksesta ja siitä, että ammattikunnassa viriää elävä harrastus omaan elämäntehtävään. Tämä päämäärä mielessään hän perusti Kätilölehden, jonka ensimmäinen numero ilmestyi 1. tammikuuta 1896. Vuonna 1906 perustettiin Suomen ruotsinkielisten kätilöiden aloitteesta "Tidskrift för barnmorskor i Finland". Vuonna 1963 ruotsinkielinen lehti liitettiin Kätilölehteen. Kun Kätilöliitto liittyi Tehyn yhteistyöjärjestöksi, se säilytti oman lehtensä, kun useimmat muut järjestöt lakkauttivat oman julkaisunsa. Vuosina 2008-2018 Kätilölehden päätoimittajana toimi MTi, MAT, DKK Silva Lehtinen.