Kätilölehti - Tidskrift för Barnmorskor

Kätilölehti on alalla työskenteleville ja alan opiskelijoille tarkoitettu ammattilehti ja täydennyskoulutusväline. Lehti lähetetään jäsenetuna jokaiselle Kätilöliiton jäsenelle. Lisäksi lehteä lähetetään tilattuna ja ilmaiskappaleina useihin kirjastoihin, oppilaitoksiin, sairaaloihin ja muille yhteistyökumppaneille. Kätilölehti ilmestyy 32-sivuisena, A4-kokoisena julkaisuna seitsemän kertaa vuodessa. Painos on noin 4000 kpl.

Kätilölehti 6/2018

Kätilölehti 7/2018

Kätilölehti 1/2019

Aineistot

Kätilölehteen tulevat artikkelit, kuvat ja ilmoitukset
lähetetään päätoimittaja Silva Lehtiselle osoitteeseen paatoimittaja(at)suomenkatiloliitto.fi.

Svenskspråkig redaktör: Anna Sundqvist
anna.sundqvist ( at ) suomenkatiloliitto.fi

MEDIATIEDOT/MEDIEKORT

Anvisningar för skribenten

Kätilölehden historiaa

Professori Gustaf Heinricius oivalsi jo 1800-luvulla, että ajan tasalla pysymiseksi on huolehdittava kätilöiden jatkokoulutuksesta ja siitä, että ammattikunnassa viriää elävä harrastus omaan elämäntehtävään. Tämä päämäärä mielessään hän perusti Kätilölehden, jonka ensimmäinen numero ilmestyi 1. tammikuuta 1896. Vuonna 1906 perustettiin Suomen ruotsinkielisten kätilöiden aloitteesta "Tidskrift för barnmorskor i Finland". Vuonna 1963 ruotsinkielinen lehti liitettiin Kätilölehteen. Kun Kätilöliitto liittyi Tehyn yhteistyöjärjestöksi, se säilytti oman lehtensä, kun useimmat muut järjestöt lakkauttivat oman julkaisunsa. Vuosina 2008-2018 Kätilölehden päätoimittajana toimi MTi, MAT, DKK Silva Lehtinen.