Kätilöt Tehyn vaaleissa 11.-28.9.2017kätilö-sh
YAMK, lähihoitajapuheenjohtaja,
Suomen Kätilöliitto ry

Terveydenhuoltoalan
Yhdessä Eteenpäin


kotisivu: www.millariikka.fi

Twitter: @millaryt

Instagram: rytkoska

Facebook: https://www.facebook.com/TehynMilla/


äänestysnumero:
2.