Kätilötyön erityisasiantuntija

Kätilötyön erikoisasiantuntijuus, hakuaika koko vuoden

Toimintaympäristön, sosiaali- ja terveydenhuollon ja yhteiskunnan muutokset edellyttävät terveydenhuoltohenkilöstöltä uutta osaamista ja tarvetta pätevöityä spesifisiin erikoisosaamisalueisiin myös tietyn ammattiryhmän sisällä. Naisten, perheiden ja terveydenhuollon kehityksen kasvaneet odotukset haastavat kätilöt kehittämään ja osoittamaan erikoisalueiden osaamistaan.

Kätilön erikoisasiantuntijuuden määrittelemiseen, työuralla etenemiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen tarvitaan ammattikunnan yhteistä näkemystä kätilötyön osaamisesta ja sen kehittämisestä. Suomen Kätilöliitto on laatinut kätilötyön erikoisasiantuntijan nimikkeen, sille kriteeristön sekä järjestelmän. Sen kautta kätilöt voivat hakea kätilötyön erikoisasiantuntijan nimikettä. Arviointikriteerit perustuvat Tehyn yhteistyöjärjestöjen yhteiseen näkemykseen erikoispätevyydestä ja sen arvioimisesta.

Erikoisasiantuntijanimikkeen kautta Suomen Kätilöliitto tukee kätilöiden urakehitystä. Kätilön uralla kehittyminen ja eteneminen ovat mahdollisia myös olemalla naisen ja perheen lähellä potilastyössä.

Kätilötyön erikoisasiantuntijan nimike on haettavissa kahdella kätilötyön päätoiminta-alueella:
  1. Naisen terveyden erikoisasiantuntija seksuaaliterveyteen tai naistentauteihin liittyvässä kätilötyössä
  2. Äitiyshuollon erikoisasiantuntija raskaudenajan, synnytyksen tai imeväisikäisen kätilötyössä
Kätilötyön erikoisasiantuntijuuden hakija osoittaa hakemuslomakkeen ja portfolion avulla. Hakijan tulee olla Suomen Kätilöliiton jäsen. Hakuaika on koko vuoden ja hakemus on maksullinen. 120€ maksetaan Suomen Kätilöliiton tilille Nordea FI1815553000101288. Sähköiseen hakemukseen on liitettävä kuitti maksun suorittamisesta.