Kätilöliitto nyt ja ennen

Kätilöliiton esite: linkki (PDF).

Suomen Kätilöliiton - Finlands Barnmorskeförbund ry:n ydintehtävänä on toimia kätilöiden ammatin, äitiyshuollon ja naistentautien hoitotyön kehittäjänä lisäämällä kätilöiden ammattitaitoa ja - tietoa ja tukemalla ammattikunnan yhteenkuuluvaisuutta sekä vahvistaa kätilön ammatti-identiteettiä.

Toiminnan tärkeimmät painopistealueet ovat:
1. Kätilön profession vahvistaminen
2. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
3. Imetys- ja synnytyskulttuurin vahvistaminen ja kehittäminen
4. Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen

Sääntöjensä mukaisesti Kätilöliitto harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, osallistuu kätilöiden kansainväliseen toimintaan sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja kätilökuntaa ja sen toimialaa liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä/ongelmista.

Liitto ylläpitää yhteyksiä naisia, perheitä ja äitiyshuoltoa sivuaviin vapaaehtoisjärjestöihin, sekä eri ammatillisiin järjestöihin. Sillä on edustajat mm. Väestöliitossa, Naisjärjestöjen keskusliitossa, Terveyden Edistämisen keskuksessa, Suomen Pakolaisavussa, Hoitotieteen historian seurassa ja Tunne Rintasi ry:n hallituksessa.

Liiton apurahojen ja stipendien avulla tuetaan kätilötyön kehittämistä, tutkimusta ja yksittäisten jäsenten kouluttautumista.Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry on Tehy ry:n ammatillis-aatteellinen yhteistyöjäsen, joten kätilöiden taloudellisen ja ammatillisen edunvalvonnan hoitaa Tehy ry.